Ryhmäkoti, ääneneristys, ovi

Vaatimus

Erityisvaatimus, Lait ja määräykset

Ryhmäkodin yhteisistä tiloista yksityisiin tiloihin johtavien asuntojen oviksi suositellaan ääntä hyvin eristäviä, ääniluokaltaan vähintään 30 dB:n ovia.

Lähteet

• C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998. Suomen rakentamismääräyskokoelma. • Autismi ja arkkitehtuuri – Aikuisten autistien käyttäjävaatimukset päivätoiminnassa ja asumisessa. Ståhlberg F. Teknillinen korkeakoulu. Arkkitehtiosaston julkaisuja 2001/78. • Parempaan kehitysvammaisten asumiseen – Viiden asumisyksikön arviointi. Viitala S, Wiinikka T, Åkerblom S. Suomen ympäristö 43/2007.

Tulosta vaatimus

Tallenna sivu pdf-tiedostona

Tallenna sivu doc-tiedostona

Asukkaat

Kehitysvammainen

Viimeisin päivitys

24.03.2017