Ryhmäkoti, ääneneristys

Vaatimus

Erityisvaatimus, Lait ja määräykset

Asukkaiden yksityisten tilojen ääneneristystaso toteutetaan noudattaen rakentamismääräyskokoelman suositusten mukaista asuinhuoneistojen välistä ilmaääneneristystasoa (väh. 55 dB). Oven ja seinän yhteinen eristävyys on vähintään 39 dB.

Lähteet

• C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998. Suomen rakentamismääräyskokoelma. • RT 93-10923 Asuntosuunnittelu. Yleistä. Rakennustietosäätiö RTS, 2008. • Autismi ja arkkitehtuuri – Aikuisten autistien käyttäjävaatimukset päivätoiminnassa ja asumisessa. Ståhlberg F. Teknillinen korkeakoulu. Arkkitehtiosaston julkaisuja 2001/78 • Parempaan kehitysvammaisten asumiseen – Viiden asumisyksikön arviointi. Viitala S, Wiinikka T, Åkerblom S. Suomen ympäristö 43/2007.

Tulosta vaatimus

Tallenna sivu pdf-tiedostona

Tallenna sivu doc-tiedostona

Asukkaat

Kehitysvammainen

Viimeisin päivitys

24.03.2017