Parveke, ovi, kynnyskorkeus

Vaatimus

Erityisvaatimus, Ohjeet

Kynnyskorkeus on enintään 20 mm. Suosituksena on toteuttaa 0-kynnys. Kynnyskorkeus saadaan vaatimuksen mukaiseksi esim. irrotettavan ritilän avulla. Parveketaso suositellaan kosteusteknisistä syistä sijoitettavaksi 80...120 mm kynnyksen yläpintaa alemmaksi.

Lähteet

• RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö. Rakennustietosäätiö RTS, 2006. • RT 93-11134 Vanhusten palveluasuminen. Rakennustietosäätiö RTS, 2013. • Vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen suunnitteluopas. Sievänen L, Sievänen M. ARAn raportteja 1/2014.    • ARAn erityisryhmäkohteiden tilamitoitus. Lamminmäki K, Laitinen L, Pekkala H, Sievänen L, Sievänen M. ARAn raportteja 2/2015.     

Tulosta vaatimus

Tallenna sivu pdf-tiedostona

Tallenna sivu doc-tiedostona

Asukkaat

Avustettu pyörätuolin käyttäjä, epävarmasti liikkuva, heikkonäköinen, itsenäisesti pyörätuolia käyttävä, kehitysvammainen, rollaattoria tai kyynärsauvoja käyttävä, sokea

Viimeisin päivitys

24.03.2017