Kulkuväylä, reunatuen korkeus, luiskareunatuki

Vaatimus

Yleinen vaatimus, Hyvät käytännöt

Suojatien pystysuoralla reunatuella varustetut osat ovat kohtisuorassa ylityssuuntaan nähden, jotta näkövammainen saa siitä kulkusuunnan. Suojatiessä on aina vähintään 900 mm leveä luiskareunatuki; koneellinen kunnossapito vaatii vähintään 2300 mm. Luiskaus, jossa noustaan 40 mm ajoradan tasosta 150 mm:n matkalla, rakennetaan huolellisesti. Pyörätien kohdalla käytetään samaa luiskareunatukea. Suojatien reunatuen korkeussuunnan poikkeamat ovat enintään ±10 mm. Jalkakäytävän kaltevuus reunatuen vieressä ei saa ylittää 5 %.

Lähteet

• Suojatiet ja jalkakäytävät. Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 1/8. SuRaKu-projekti, 2008.

Tulosta vaatimus

Tallenna sivu pdf-tiedostona

Tallenna sivu doc-tiedostona

Asukkaat

Allerginen, avustettu pyörätuolin käyttäjä, epävarmasti liikkuva, heikkonäköinen, huonokuuloinen tai kuuro, itsenäisesti pyörätuolia käyttävä, käsien ja ylävartalon toimintarajoitteinen, kehitysvammainen, lievästä muistisairaudesta kärsivä, rollaattoria tai kyynärsauvoja käyttävä, sokea

Viimeisin päivitys

24.03.2017