Kulkuväylä, korkeus

Vaatimus

Yleinen vaatimus, Lait ja määräykset

Kulkuväylän vapaa korkeus on vähintään 2100 mm. Vertailuarvona rakennuksen kiinteän ulokkeen esim. parvekkeen alla oleva vapaa korkeus on vähintään 2200 mm. Suositus, rakennuksen tai sen osan alikulkukorkeudeksi suositellaan vähintään 3000 mm.

Lähteet

• F1 Esteetön rakennus. Määräykset ja ohjeet 2005. Suomen rakentamismääräyskokoelma. • F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001. Suomen rakentamismääräyskokoelma. • Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 2/8. Kävelykadut ja aukio. SuRaKu-projekti, 2008.

Tulosta vaatimus

Tallenna sivu pdf-tiedostona

Tallenna sivu doc-tiedostona

Asukkaat

Allerginen, avustettu pyörätuolin käyttäjä, epävarmasti liikkuva, heikkonäköinen, huonokuuloinen tai kuuro, itsenäisesti pyörätuolia käyttävä, käsien ja ylävartalon toimintarajoitteinen, kehitysvammainen, lievästä muistisairaudesta kärsivä, rollaattoria tai kyynärsauvoja käyttävä, sokea

Viimeisin päivitys

24.03.2017