Kulkuväylä, kalusteet, pollari, varoittava

Vaatimus

Erityisvaatimus, Hyvät käytännöt

Pollareista ja muista vastaavista heikkonäköisille henkilöille törmäämisvaaran aiheuttavista elementiestä varoitetaan ensisijaisesti sijoittamalla ne lohkopintaiselle kiveykselle. Pollareiden ympärille suositellaan varoituslaattaa (200...500 mm). 

Lähteet

• Katu- ja viheralueiden kartoitusohjeet. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE. http://www.esteeton.fi/portal/fi/linkit/esteettomyyshankkeet/esken_esteettomyyshankkeet/eskeh_2007_2009/ • Pollarit jalankulkualueilla. SURAKU esteettömyyskriteerit 15. Helsingin rakennusvirasto, 2008.

Tulosta vaatimus

Tallenna sivu pdf-tiedostona

Tallenna sivu doc-tiedostona

Asukkaat

Heikkonäköinen, kehitysvammainen, sokea

Viimeisin päivitys

24.03.2017