Autopaikka, lukumäärä/kerrosalaneliömetri

Vaatimus

Erityisvaatimus, Ohjeet

Kaksi liikkumisesteisen autopaikkaa alkavaa 2500 kerrosalaneliömetriä kohti ja sen jälkeen yksi paikka lisää kutakin alkavaa 2500...5000 kerrosalaneliömetriä kohti. Asemakaavassa voi olla erillinen määräys autopaikkojen määrästä.

Lähteet

• RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö. Rakennustietosäätiö RTS, 2006. • Esteetön rakennus ja ympäristö – suunnitteluopas. Hansio I (toim.). Rakennustietosäätiö RTS, 2011.

Tulosta vaatimus

Tallenna sivu pdf-tiedostona

Tallenna sivu doc-tiedostona

Asukkaat

Avustettu pyörätuolin käyttäjä, itsenäisesti pyörätuolia käyttävä, rollaattoria tai kyynärsauvoja käyttävä

Viimeisin päivitys

24.03.2017