Autopaikka, liikkumisesteisen autopaikka, mitoitus

Vaatimus

Erityisvaatimus, Lait ja määräykset

Autopaikan leveys on vähintään 3600 mm ja pituus on vähintään 5000 mm. Myös jalkakäytävän viereen sijoitetun liikkumisesteisen autopaikan leveys on vähintään 3600 mm. Pyörätuolin kuljetuslaatikon korkeus auton katolla on noin 600 mm. Tämä otetaan suunnittelussa huomioon.

Lähteet

• F1 Esteetön rakennus. Määräykset  ja ohjeet 2005. Suomen rakentamismääräyskokoelma. • RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö. Rakennustietosäätiö RTS, 2006. • RT 98-11236 Pysäköintilaitokset. Rakennustietosäätiö RTS, 2016. • Katu- ja viheralueiden kartoitusohjeet. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE. http://www.esteeton.fi/portal/fi/linkit/esteettomyyshankkeet/esken_esteettomyyshankkeet/eskeh_2007_2009/

Tulosta vaatimus

Tallenna sivu pdf-tiedostona

Tallenna sivu doc-tiedostona

Asukkaat

Avustettu pyörätuolin käyttäjä, itsenäisesti pyörätuolia käyttävä, rollaattoria tai kyynärsauvoja käyttävä

Viimeisin päivitys

24.03.2017