Hoiva-0362_1_0_skn-edit

Esteettömän asuinympäristön suunnittelu

RT Esteettömyystieto -palvelu helpottaa ja nopeuttaa suunnittelijoiden työtä tilojen mitoituksessa ja materiaalien valinnassa, kun tavoitteena on esteettömyyden toteutuminen asuinympäristössä ja parempi suunnittelun laatu. Suunnittelija saa palvelusta kohdekohtaisen tarkistuslistan esteettömyysvaatimuksista ja suunnitteluohjeita. Palvelua voi käyttää maksutta.

Palvelun käyttö parantaa muun muassa ARA:n esteettömyysavustusten kohdistumista. ARA hyödyntää palvelun tarkistuslistoja tukipäätöksissään ja rakennusvalvonta toteutusvaiheessa.

Palvelun sisältö

  • Asuintiloja koskevat lakisääteiset esteettömyysvaatimukset kootusti
  • Tarkistuslista-työkalu kohdekohtaiseen esteettömyyden arviointiin
  • RT-suunnitteluohjeita ja muita kaikille sopivan asumisen suunnitteluun opastavia hyvän rakentamistavan ohjeita
  • Esteettömiin kohteisiin soveltuvia rakennustuotteita
  • Malliratkaisuja hyvin toteutetuista kohteista materiaalivalintoineen